Potřebujete pomoc?
+420 252 252 781

(Po-Pá: 9:00 - 15:00)

Často kladené otázky

Registrace

Registrace je velmi jednoduchá. V pravé horní části třeba kliknout na registrace. Zobrazí se stránka, která požaduje vypsat registrační údaje. Po správném vyplnění těchto údajů stačí vypsat jako kód, který je zobrazen různými tvary písmen a stisknout "Zaregistrovat".

3.1. Prodávající prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

3.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

3.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům a to na základe písemné žádosti.

3.4. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití nepředávají se žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci nebo jiní subdodavatelé, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro zabezpečení plnění podle kupní smlouvy.

3.5. Kupující může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze prodávajícího.

Objednání zboží

1. Klepněte na tlačítko "Do košíku". Vybraný produkt byl vložen do vašeho virtuálního košíku, který se vám vzápětí zobrazí.
2. Na stránce nákupního košíku můžete změnit počet objednaných kusů, vyhodit z něj zboží, koupi kterého jste si rozmysleli, nebo přidat v poslední chvíli užitečné příslušenství. Pokud si chcete z našeho obchodu ještě něco vybrat, stačí kliknout na tlačítko "Zpět do obchodu", pokud však již máte všechno, co jste chtěli, klepněte na tlačítko "Pokračovat v objednávce".
3. V dalším kroku si vyberete, zda chcete nakupovat jako neregistrovaný zákazník, nebo se zaregistrujete. V obou případech vyplňujete stejné údaje, rozdíl je pouze v tom, že registrovaní uživatelé mohou v budoucnu nakupovat bez nutnosti vyplňovat doručovací a fakturační údaje a mají kompletní přehled o všech svých objednávkách.
4. Ať se rozhodnete stát registrovaným nebo neregistrovaným zákazníkům, v dalším kroku objednávkového procesu vyplňujete stejné údaje:

  • osobní údaje
  • údaje o firmě (pouze podnikatelé)
  • adresa doručení
  • kontaktní informace.

5. Po odeslání údajů potřebných pro rychlé a bezproblémové doručení zboží se dostáváte na stránku pokladny, kde si můžete vybrat způsob dopravy, platby av případě, že máte k dispozici poukaz na slevu, tak jeho speciální kód zadáte právě zde.
6. V posledním kroku si pozorně zkontrolujte všechny zadané údaje a pokud vše souhlasí, kliknutím na tlačítko "potvrdit" odešlete svou objednávku. Okamžitě po odeslání objednávky bude na vaši emailovou adresu odeslaná proforma faktura a zanedlouho vás bude telefonicky nebo emailem kontaktovat pracovník našeho internetového obchodu, který si ověří správnost doručovacích a fakturačních údajů.

Skladovou dostupnost můžete zjistit v detailu konkrétního produktu v položce "dostupnost".

Pokud se Vámi vybraný model v dané velikosti a barvy na skladě nenachází, budete o dané skutečnosti ihned informován, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

Na výběr Vám nabízíme dvě alternativy:

1. máte možnost si vybrat jiný produkt

2. nebo počkáte na doplnění našich skladových zásob.

Bohužel ne.

Poštovné za Vás uhradíme při objednávce nad 2500 kč

Vaši objednávku můžeme změnit nebo zrušit jen do momentu, pokud ještě nebyla prodána kurýrovi. Pokud si přejete svou objednávku zrušit a máte ji již zaplacenou, informujte nás o tom na tel. čísle +420 252 252 781
, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese topski@topski.cz

Po odeslání objednávky Vám bude doručen notifikační e-mail na adresu uvedenou při registrácií.

Doručení zboží

V současné době poskytujeme možnost doručení kurýrní společností

Reklamace

Všechny potřebné informace naleznete v sekci Reklamační podmínky

Vrácení zboží

6.1. Byla-li smlouva uzavřena jako právní vztah s kupujícím podle bodu 3.5., teda uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující (spotřebitel) dle § 53 odst. 7 právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

6.2. Při odstoupení od smlouvy podle bodu 6.1. musí kupující zaslat zboží zpět v původním obalu (včetně etiket a visaček), nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopií dokladu o koupi a průvodním listem.

6.3. Podmínky odstoupení od smlouvy podle bodu 6.1.: 

6.3.1. Odstoupení od smlouvy musí být vždy písemné.

6.3.2. Pokud bude zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět zabaleno v jiném obalu, ponese známky opotřebení nebo bude poškozené či nekompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) má prodávající právo požadovat kompenzaci.

6.3.3. Poštovné a balné a náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.

6.3.4. Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 zákona, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

6.3.5. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3.6. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

6.4. Odstoupení od smlouvy kupujícím podle bodu 3.6. (podnikatelem):

6.4.1. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst.2 obch.zák.

V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu.

6.4.2. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.

6.4.3. Pokud je zboží dodáváno v plastovém obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

6.4.4. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

6.5. V případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

6.6. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší by mohla být válka, živelné pohromy a jiné. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

Zboží je kupující - spotřebitel povinen vrátit úplnýs kompletní dokumentacínepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obaluve stavu a hodnotěv jakém zboží převzalnejpozději do 14 pracovních dnů po odstoupení od kupní smlouvy

Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 7 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícímoznámení bankovního účtu nebo adresy pro odeslání poštovní poukázky a vrácení zboží

Zboží prosím zasílejte BEZ DOBÍRKY na adresu Topski šport, Dlhá 61, 010 09 Žilina

Zboží z eshopu můžete vyměnit jen s kurýrní společností.

Zboží z eshopu můžete bez problémů vrátit. Vrácení je však možné jen s kurýrní společností.

© 2023 - Všechna práva vyhrazena
giftcross