Potřebujete pomoc?
+420 252 252 781

(Po-Pá: 9:00 - 15:00)

Reklamační podmínky

Reklamace a záruka

 1. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
 2. Případné reklamace jsou řešeny individuální dohodou s kupujícím v souladu s platným právním řádem.
 3. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.
 4. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí.
 5. Informace o nejbližším servisním středisku poskytneme telefonicky nebo emailem.
 6. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující podle bodu 3.5. (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. 
 7. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 8. Záruka se nevztahuje na:
  •    vady vzniklé běžným používáním;
  •    nesprávným použitím výrobku;
  •    nesprávným skladováním.
© 2023 - Všechna práva vyhrazena
giftcross