Potřebujete pomoc?
+420 252 252 781

(Po-Pá: 9:00 - 15:00)

Ochrana osobních údajú

Podmínky ochrany osobních údajů

PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ TOPSKI.CZ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Klademe velký důraz na ochranu vašich osobních údajů a vypořádání se s nimi v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména v souladu s nařízením o obecné ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016 ("GDPR"). Naším cílem je poskytnout vám kompletní informace a kontrolu týkající se zpracování vašich údajů a dostupnost nástrojů, které vám umožní využívat práva vyplývající ze zákona.
Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jak se staráme o jejich bezpečnost a s kým jejich sdílíme. Pokud máte další otázky týkající se využívání vašich osobních údajů, napište nám na následující e-mailovou adresu: topski@topski.cz

JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽEME ZÍSKAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Využíváme vaše osobní údaje, protože jste se rozhodli nakupovat v našem internetovém obchodě www.topski.cz ("Obchod") nebo jste souhlasili se zasíláním obchodních informací prostřednictvím e-mailu na zadanou emailovou adresu o nabídce obchodu nebo jste nám jiným způsobem dali své údaje na webových stránkách obchodu. Obchod funguje na základě pravidel, které si můžete přečíst zde.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost JAP trade, s. r. o., Kubániho 12, 811 04, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 646 338, DIČ: 2120402108, IČ DPH: SK2120402108

 – dále budeme nazývat společnost "Zpracovávatel" nebo "Topski.cz ".

JAK MOHU KONTAKTOVAT INSPEKTORA OCHRANY ÚDAJŮ?

Kontakt s naším inspektorem ochrany údajů:
topski@topski.cz
nebo
Inspektor ochrany údajů
Topski šport
Dlhá 65
010 01 Žilina
Slovensko

JAK ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Pokud využijete služby našeho obchodu, zpracujeme vaše osobní údaje pro následující účely:

a) Za účelem uzavření s vámi kupních smluv o prodeji zboží z Obchodu - základ pro zpracování vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Zpracovávatelem prostřednictvím souhlasu s Obchodními pravidly. V tomto ohledu budeme požadovat od vás největší množství dat, ale pouze v rozsahu nezbytném pro provedení smlouvy o prodeji a dodání zakoupeného zboží; poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není povinné, ale nezbytné pro plnění smlouvy

b) Aby bylo možné spravovat váš účet v obchodě - základem pro zpracování vašich údajů bude v tomto případě smlouva uzavřena s Zpracovávatelem vytvořením účtu a souhlasu s Obchodními podmínkami obchodu. Vytvoření účtu v obchodě vám také umožní přístup k poskytnutým údajům včetně historie nákupů a provedení určitých práv souvisejících se zpracováním údajů; poskytnutí vašich osobních údajů pro tento účel není povinné, ale nezbytné pro plnění smlouvy,

c) S cílem podání reklamace - v tomto případě základ zpracování je povinností Zpracovávatela vyplývající z ustanovení zákona o záruce za chyby v prodané položce. Poskytnutí údajů v reklamačním formuláři je povinné pro řádné posouzení vaší reklamace,

d) Pokud vyjádříte váš samostatný souhlas, zašleme na poskytnutou emailovou adresu obchodní informace týkající se zboží nabízeného k prodeji v obchodě včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat kontaktem na výše uvedenou adresu nebo kliknutím na odkaz, který zašleme v každém e-mailu obsahujícím obchodní informace. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním.

e) Pokud vyjádříte váš samostatný souhlas, zašleme na vaše poskytnuté telefonní číslo obchodní informace včetně propagačních nabídek - v tomto případě je základem pro zpracování váš souhlas, který není povinný a můžete jej kdykoliv odvolat, třeba kontaktem na výše uvedené údaje. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na správnost zpracování dat v období před jeho odebráním.

f) Pro odesílání personalizovaných marketingových zpráv na webových stránkách obchodu, například ve formě návrhu na nákup zboží pomocí profilování. Zprávy budou připraveny na základě analýzy vašich nákupů - základ pro zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Zpracovávatela spočívající v prodeji zboží nabízeného v obchodě, a to jako vlastní zboží Zpracovávatela, jakož i dodavatelů,

g) Pro marketingové účely - na doručovací adresu, kterou jste zadali, můžeme příležitostně zaslat informace o nabídce obchodu Topski.cz nebo o nabídce našich obchodních partnerů. Základem zpracování vašich údajů v tomto ohledu bude náš oprávněný zájem našich nebo našich partnerů o obchodování se zbožím uvedeným v nabídce. Můžete kdykoliv odvolat souhlas proti zpracování vašich osobních údajů a my zanecháme činností spojené se zasíláním marketingových materiálů. Odvolání můžete provést skrze kontakt.

h) Na statistické účely pro vnitřní potřeby Zpracovávatela - v tomto případě bude základem pro zpracování oprávněného zájmu Zpracovávatela spočívajícím v shromažďování informací týkajících se rozvoje činností a přizpůsobování služeb potřebám uživatelů Obchodu.

i) S cílem potvrdit plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obrany vůči nárokům nebo odhalení podvodu - základem zpracování vašich údajů v tomto případě bude oprávněný zájem Zpracovávatela, kterým je ochrana práv, potvrzení plnění povinností a získání v tomto ohledu přímé platby od klientů Zpracovávatela.

Zaměřujeme se na průhlednost zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se procesu nebo pravidel zpracování, kontaktujte nás.
Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem a zajišťujeme jejich aktuálnost a správnost. Čas od času vám tedy budeme připomínat nutnost aktualizace údajů zasláním zprávy na vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nebudou zpracovány na automatické rozhodování bez vašeho souhlasu.

JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POVINNÉ?

Je na vás, abyste se rozhodli, zda a jaké údaje nám poskytnete, ale nezapomínejte, že při nakupování v obchodě je poskytnutí určitých údajů povinné k provedení prodejní smlouvy, protože bez nich nebudeme moci vaši objednávku zpracovat.
Neposkytnutí požadovaných údajů má za následek neuskutečnění objednávky.
Není povinné vyjádřit svůj souhlas s přijímáním obchodních informací na poskytnutých e-mailových adresách nebo telefonním čísle poskytnutém na provedení uzavřené smlouvy o prodeji zboží. Pokud dáte svůj souhlas, budete ho moci kdykoli odvolat.

KOMU BUDEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje předáme subjektům, které s námi spolupracují při plnění smlouvy o prodeji zboží, které jste koupili.Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet i jiným subjektům z výše uvedených kategorií, se kterými budeme spolupracovat.

JAK DLOUHO ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje, které jste poskytli, budou zpracovány v období:

a) Nezbytném pro splnění smlouvy o prodeji jakož i vašich nároků na reklamaci, jakož i potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby vůči nárokům, které mohou být směrovány proti nám - ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje,

b) V případě, že nahlásíte požadavek na smazání vašeho účtu v obchodě, můžeme vaše údaje zpracovat v době potřebné k potvrzení plnění našich závazků a uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám - ne však déle než 10 let od data, kdy jste nám poskytli vaše údaje.

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE?

Používáme řadu IT a organizačních bezpečnostních opatření k minimalizaci rizika úniku dat, jejich zničení, rozpadu, jako je: systém firewall, antivirové a antispamové bezpečnostní systémy, interní procedury přístupu, zpracování a nouzová obnova dat a záložní systém, který funguje na mnoha úrovních. Náš obchod zajišťuje velmi vysokou úroveň zabezpečení díky Web application firewall (WAF) a bezpečnostní systém proti útokům DDoS, používáme vysokou úroveň šifrování připojení HTTPS/SSL v souladu s nejlepšími osvědčenými postupy, spolupracujeme s pečlivě vybraným poskytovatelem hostingu, který má certifikáty řízení kvality ISO 9001 a požadavky AQAP-2110, stejně jako certifikát řízení bezpečnosti informací podle standardu ISO/IEC 27001. Nezapomeňte však, že používání internetu vždy přináší riziko určitých bezpečnostních incidentů, ale ujišťujeme Vás, že díky zavedeným postupům pravidelné revize a aktualizace systémů IT a aktivnímu sledování kritických systémových bodů chceme co nejvíce omezit toto riziko.

JAKÁ MÁTE PRÁVA OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Podle GDPR, máte v souvislosti s přenosem vašich osobních údajů řadu práv, jako například:

a) Právo vědět, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány – pokud máte dotazy ohledně toho, zda a jak zpracováváme Vaše údaje, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na této stránce nebo zasláním informací na adresu topski@topski.cz, rádi zodpovíme na tyto dotazy,

b) Právo na přístup a aktualizaci dat – máte vždy přístup k vašim osobním údajům na Vašem účtu v Obchodě. Údaje, které jste nám poskytli, můžete upravovat a aktualizovat. Pokud jste si v Obchodě nevytvořili účet, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce nebo kontaktujte Inspektora ochrany dat s žádostí o přístup k Vašim údajům – poskytneme Vám informace, které Vaše údaje zpracováváme a aktualizujeme na základě Vašeho požadavku,

c) Podle pravidel stanovených v GDPR máte také práva k:
• Vymazání údajů – pokud chcete, abychom přestali zpracovávat Vaše údaje, můžete svůj účet Obchodě smazat nebo nás o smazání požádat. Nezapomeňte však, že toto právo není absolutní a můžeme odmítnout smazání Vašich údajů, pro které máme právní základ k jejím zpracováním, (např. plnění zákonné povinnosti, uplatnění nároků nebo obhajoby proti nárokům, které by mohly být namířeny proti nám,
• Žádosti na omezení zpracování Vaších údajů,
• Nahlášení námitek pokud jde o zpracování vašich údajů, je-li základem pro zpracování oprávněný zájem Zpracovávatela nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu,
• Odvolání souhlasu, pokud jsou údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu,
• Přenesení údajů, pokud je zpracování založeno na smlouvě nebo Vašem souhlasu.

Všechny výše uvedené práva můžete vykonat kontaktováním našeho Inspektora ochrany dat (adresa e-mail: topski@topski.cz) .

KDY VÁM ODPOVÍME?

Pokusíme se co nejrychleji zrealizovat Vaše žádosti a zodpovědět Vaše dotazy ohledně osobních údajů. V každém případě byste měli obdržet zprávu nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Během tohoto období Vám poskytneme odpověď nebo Vás budeme informovat o prodloužení lhůty a vysvětlení důvodů. Pokud budeme mít pochybnosti o tom, zda skutečně Vy provádíte konkrétní požadavek, můžeme Vás požádat o další otázky k ověření Vaší totožnosti.

INFORMACE O PŘÍSLUŠNÉM ORGÁNU K PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Pokud máte pocit, že zpracováváme Vaše osobní údaje protiprávně, můžete podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete použít práva vyplývající z GDPR, použijte kontaktní formulář nebo napište přímo našemu Inspektorovi ochrany dat: topski@topski.cz.

 

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ „COOKIES”

DEFINICE POJMŮ 

1. Správce – označuje společnost společnost JAP trade, s. r. o., Kubániho 12, 811 04, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 646 338, DIČ: 2120402108, IČ DPH: SK2120402108, která poskytuje služby elektronickou cestou a uchovává a získává přístup k informacím v zařízeních uživatele, 

2. Služba – označuje webové stránky nebo aplikaci, pod kterou správce provozuje internetovou službu fungující na doméně: http://topski.cz/. 

3. Cookies – označuje informatická data, zejména malé textové soubory ukládané a uchovávané v zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel využívá webové stránky služby, 

4. Cookies správce – označuje cookies umisťované správcem a spojené s poskytováním služeb správce elektronickou cestou prostřednictvím služby.

5. Cookies třetích stran – označuje cookies umisťované partnery správce prostřednictvím webových stránek služby, 

6. Zařízení – označuje elektronické zařízení, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup ke službě, 

7. Uživatel – označuje subjekt, pro který v souladu s podmínkami a právními předpisy mohou být poskytovány služby elektronickou cestou nebo s kterým může být uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou. 

TYPY SOUBORŮ COOKIE VYUŽÍVANÉ SPRÁVCEM 

1. Cookies používané správcem jsou bezpečné pro zařízení uživatele. Zejména není možné, aby touto cestou pronikly do zařízení uživatelů viry nebo jiný nežádoucí software či malware. Tyto soubory umožňují identifikovat software využívaný u uživatele a přizpůsobit fungování služby každému uživateli individuálně. 

2. V rámci trvalých nebo relačních souborů správce využívá následující typy souborů COOKIE: 

a) Nezbytné soubory COOKIE – tento typ souborů COOKIE je nutný k řádnému fungování služby. Díky těmto souborům může správce provádět bezpečně takové akce, jako např. realizovat objednávku uživatele, „zapamatovat si“ uživatele přihlášeného ve službě poté, kdy uživatel přejde na jinou stránku, nebo automaticky doplnit kontaktní údaje při nakupování. Zablokování souborů COOKIE tohoto typu v prohlížeči uživatele může mít za následek chybné fungování služby, 

Podrobné účely využívání nezbytných souborů COOKIE: 

REALIZACE PROCESŮ NUTNÝCH PRO PLNÉ FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 

  • přizpůsobení obsahu webových stránek služby preferencím uživatele a optimalizace využití webových stránek služby. Zejména tyto soubory umožňují identifikovat základní parametry zařízení uživatele a správně zobrazit webovou stránku přizpůsobenou jeho individuálním potřebám; 
  • správná obsluha partnerského programu umožňující zejména ověřovat zdroje přesměrování uživatelů na webové stránky služby, 
  • možnost využití funkcí „Košík“ na službě. 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI SLUŽBY 

b) Analytické soubory COOKIE – tento typ souborů COOKIE správce jednak využívá k analýze chování uživatelů na službě pro podnikatelské účely správce a jednak správci umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé využívají službu, které funkcionality služby vyžadují zlepšení nebo aktualizaci. Informace získávané správcem prostřednictvím analytických souborů COOKIE jsou anonymní – na jejich základě správce není schopen identifikovat uživatele, od něhož jsou předmětné informace získávány, 

c) Personalizační soubory COOKIE – umožňují analyzovat chování uživatelů na stránkách služby a jejich nákupní preference, což umožňuje poskytovat uživatelům personalizovanou nápovědu ohledně výrobků, provádět změny v oblasti funkcionalit stránek servisu a umisťovat sponzorovaný obsah. Údaje získané prostřednictvím souborů COOKIE tohoto typu mohou být využity ke zlepšování stávajících systémů a softwaru i pro vývoj nových řešení a funkcionalit, 

OVĚŘENÍ UŽIVATELE NA SLUŽBĚ A ZAJIŠTĚNÍ RELACE UŽIVATELE NA SLUŽBĚ 

  • zachování kontinuity relace uživatele služby (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí na každé podstránce služby opětovně zadávat přihlašovací jméno a heslo; 
  • správná konfigurace vybraných funkcí služby umožňující zejména ověřit autenticitu relace prohlížeče, 
  • optimalizace a zvýšení výkonnosti služeb poskytovaných správcem. 

d) Marketingové soubory COOKIE – tento typ souborů COOKIE umožňuje správci přizpůsobit zobrazované reklamy preferencím a zájmům uživatelů. Subjekty spolupracující se správcem, jako jsou provozovatelé služeb Facebook či Instagram, budou schopny s jejich pomocí vhodně zvolit zobrazovaný reklamní obsah tak, aby byl přizpůsoben Vašim preferencím. 

8. Pro správné fungování služby jsou vyžadovány výhradně nezbytné soubory COOKIE popsané výše. Ohledně ostatních typů souborů COOKIE může uživatel vyjádřit souhlas s jejich používáním, ale není to povinné. 

9. Soubory COOKIE třetích stran dodávají naši partneři, a to jak v rozsahu nezbytných souborů COOKIE, jak i analytických, personalizačních a marketingových souborů COOKIE. Aktuální seznam našich partnerů, s nimiž spolupracujeme v oblasti souborů COOKIE, najdete níže: 
 
 

DOBA UCHOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

Pokud uživatel nevymaže soubory COOKIE ze svých zařízení, budou uchovány po dobu 60 dní ode dne jejich uložení. 

© 2023 - Všechna práva vyhrazena
giftcross